Smok Szczepan DVD I

Etapy rozwoju mowy

Filmowa opowieść o rozwoju mowy dziecka, od porodu aż do lat wczesnoszkolnych. Zauważysz w niej szczególnie te momenty, które decydują o prawidłowym, bądź nieprawidłowym rozwoju mowy dziecka i dowiesz się, jak unikać prostych i nagminnie popełnianych błędów wychowawczych, które nieuchronnie prowadzą do powstawania dziecięcych wad wymowy.

Uświadomienie rodzica w jego roli pierwszego i najważniejszego nauczyciela mowy to punkt wyjścia w całościowym podejściu do problemu. Dotychczas koncentrowano się głównie na dziecku i jego wadzie, my zaczynamy od wyedukowania rodzica – pierwszego”logopedy” dziecka w domu.

Test Smoka Szczepana

Test porównawczy, który pozwoli Ci samodzielnie zdiagnozować Twoje dziecko pod kątem najbardziej rozpowszechnionych dziecięcych wad wymowy /S, Z, C, DZ, SZ, Ż, CZ, DŻ, R/.

Dobrane starannie dzieci prezentują na przemian prawidłową i nieprawidłową wymowę głosek syczących /S, Z, C, DZ/, głosek szumiących /SZ, Ż, CZ, DŻ/ i na końcu głoski R /R=L, R=J, R języczkowe/. Test ma charakter interaktywny; mały widz powtarza w obecności rodzica płynące z ekranu słówka, a w wyznaczonych specjalnie dla niego pauzach może porównać swoją wymowę z wymową dziecka na ekranie. Wspólna projekcja półgodzinnego testu pozwala mamie lub tacie bezbłędnie wychwycić, nazwać bądź całkowicie wykluczyć każdą z prezentowanych kolejno wad wymowy. Nigdy wcześniej rodzice nie dysponowali tak prostym, a zarazem skutecznym narzędziem pozwalajacym kontrolować rozwój mowy dziecka.

Cały test służy temu, aby rodzic dokładnie wiedział z jaką wadą – z jaką nieprawidłowo wypowiadaną głoską /grupą głosek/ ma do czynienia u swojego dziecka. Wiedza ta będzie mu niezbędna w drugiej części filmu, gdzie za pomocą dobranych do danej wady ćwiczeń /igraszek/ usunie właśnie tą, którą wyłapał w teście Smoka Szczepana.